Post So wrz 19, 2009 11:35 am

Intencja

"Biorąc pod uwagę wszystko czego nauczył mnie Don Juan na temat jego postrzegania świata,
doszedłem do wniosku, którym on sam się ze mną podzielił, Ŝe najwaŜniejszą częścią tego świata
była idea intencji. Dla szamanów staroŜytnego Meksyku intencja była siłą którą mogli wizualizować
gdy postrzegali energię w ruchu, jak przepływa przez wszechświat. Uznali ją za wszechobecną siłę
która ingeruje we wszystkie aspekty czasu i przestrzeni, za impuls stojący za wszystkim; ale co miało
nieocenioną wartość dla tych szamanów, to fakt Ŝe intencja – będąca czystą abstrakcją jest
gruntownie połączona z człowiekiem. Człowiek zawsze mógł manipulować intencją. Szamani
staroŜytnego Meksyku odkryli Ŝe jedynym sposobem oddziaływania na tą siłę jest nieskazitelne
zachowanie. Tylko najbardziej zdyscyplinowani praktykujący mogli osiągnąć tą umiejętność."
Carlos Castaneda Koło czasu
to czego pragniemy najbardziej jest ukryte w czeluściach naszego umysłu
www.nibylandia.blogx.pl